Velkommen til Tinas Private Pasningsordning

....stedet hvor børn trives

Priser / Betaling

Information vedrørende betaling:

 • Prisen for børn UNDER 2 år og 11 måneder er 8800 kr. pr. måned (2024)
  Tilskuddet er 6048 kr. pr. måned (2024) Jeres egenbetaling er 2752 kr. pr. måned.

 • Prisen for børn OVER 2 år og 11 måneder er 7800 kr. pr. måned (2024)
  Tilskuddet er 4386 kr. pr. måned (2024) Jeres egenbetaling er 3414 kr. pr. måned.

Der betales løn og udbetales tilskud i alle 12 måneder.

 • Betaling via bank konto, (hele beløbet) skal ske månedsvis forud, senest sidste hverdag i måneden.
 • Kommunens tilskud indsættes på jeres nem-konto, sker månedsvis forud.
 • Betalingen dækker ferie, fridage og sygdom og der betales fuld pris i alle 12 måneder.
 • Der ydes søskendetilskud fra kommunen, gælder dog ikke Friskole SFO.
 • Der ydes ikke økonomisk friplads til private pasningsordninger.

Jeg modtager også børn fra andre kommuner, så selvom I ikke bor i Fåborg-Midtfyn kommune, så tøv ikke med at kontakte mig, hvis I kunne tænke jer en plads her, prisen finder vi ud af, I kan dog godt gå ud fra at jeres egenbetaling kommer til at ligge tæt på den for FMK, som i kan se ovenover her, da det er vigtigt for mig at I som familier, har nogenlunde samme reelle udgift, da det er samme service I betaler for.

Kommunens tilskud og min pris reguleres hvert år, gældende for januar måned.

Følgende er inkluderet i prisen:

 • Alle måltider
 • Cremer (solcreme, div. cremer til røde numser, håndcreme og håndsprit)
 • Klude til både hoved og hale
 • Alle aktiviteter/entrebilletter
 • Materialer til vores kreativiteter/”hemmeligheder”/Overraskelser til mor og far.
 • Autostole til vores udflugter

Priserne sammenlignet med andre tilbud:

 • Hos mig koster det (efter tilskud) 2752 kr. pr. måend
 • Kommunal dagpleje koster 2990 kr. pr. måned
 • Vuggestue koster 3901 kr. pr. måned

Opsigelse:
Der er 1 måneds opsigelse, der skal ske skriftligt, gældende for udgangen af en måned, dette gælder begge veje rundt.
Opsiges pladsen før start, betales der også for en måned, denne måned er uden kommunalt tilskud.
Juli måned kan dog IKKE opsiges, så bliver pladsen opsagt pr. 31.5 er det derfor først med virkning fra pr. 31.7
Dette gælder naturligvis ikke hvis jeres barn er født i august og derfor starter børnehave i juli.

Ved manglende betaling kan jeg opsige jeres plads uden varsel.
Jeg vil dog altid lige hører jer om der er sket en fejl i betalingen først.